De kunst van het vragen stellen

Training

In de 2-daagse training ‘de kunst van het vragenstellen’ leer je om op een andere manier te luisteren en vragenstellen dan gebruikelijk is. Deze manier van gespreksvoering is waardevol voor coaches, leidinggevende en professionals uit het onderwijs, de overheid en de zorg. Maar ook als je privé meer diepgang in gesprekken wilt. We werken met een vaste structuur voor gespreksvoering en trainen de vaardigheden om de juiste vragen te kunnen stellen. Ook gaan we in op de socratische houding, een houding waarbij je gesprekspartner ervaart dat je echt luistert.

Methode

Het startpunt bij deze manier van gespreksvoering is een situatie die de ander heeft meegemaakt. Je leert om hier op een gestructureerde manier op door te vragen. En gaat daarbij steeds dieper in op de opvattingen, het denken en eventuele emoties.

Socratische houding

Je luistert vanuit een nieuwsgierige houding naar de ‘inhoud’ en ‘vorm’ waarin de ander iets zegt. Daarbij ben je bewust van je eigen mening. Door deze mening tijdelijk op te schorten blijf je beter in contact met de ander.

Vaardigheden

Een goed vraag is kort, begrijpelijk en sluit aan bij wat je gesprekspartner zegt. De ander ervaart een sterk luisterend oor en voelt zich begrepen. En doordat dieper ingegaan wordt op uitspraken wordt het denken van de ander geprikkeld en ontstaat reflectie.

Over Dimitri

Dimitri heeft zich gespecialiseerd in het stellen van vragen. Met een onderzoekende en vragende houding probeert hij mensen vanuit eigen ervaringen aan het denken te zetten over hun opvattingen daarbij. Zijn aanpak zorgt voor diepgang in het gesprek en helderheid in denken en taal. Als het denken even vastloopt weet hij met humor weer nieuwe ‘denkruimte’ te creëren. Dimitri haalt zijn werkplezier uit het bijdragen aan de ontwikkeling van anderen. Sinds 2007 werkt hij in het hoger onderwijs. Eerst bij Avans Hogeschool en vanaf 2022 bij Fontys in Eindhoven. Naast het ontwikkelen, organiseren en verzorgen van workshops en trainingen heeft hij veel ervaring opgedaan met coaching. Lees verder

Blogs & info

Blogs
Dimitri

Vragen stellen kun je leren

Vragen stellen: is er een activiteit filosofischer dan dat? Maar ook in je dagelijkse leven

Artikel over de training van Dimitri geschreven door: Wilma Mulder

Lees blog
Meer over Dimitri

Dimitri heeft de beroepsopleiding Socratisch Gespreksleider en Filosofisch Practicus bij het ISVW gevolgd en is sinds 2015 regelmatig gespreksleider bij het Socratisch Café dat maandelijks door het Nieuwe Trivium in Eindhoven wordt georganiseerd.  (Het Nieuwe Trivium | Socratisch cafe)

Van 2019 tot en met 2021 heeft Dimitri voor het lectoraat Sustainable Working & Organizing van Avans Hogeschool onderzoek gedaan naar ‘De kunst van het vragenstellen’ (Dimitri van de Kelft | Avans Hogeschool). Gedurende dit onderzoek heeft hij de workshop ‘vragenstellen’ ontwikkelt en gefaciliteerd voor studenten, docenten, coaches en leidinggevenden. Deze workshop heeft de basis gevormd voor het 2-daags trainingsprogramma ‘de kunst van het vragenstellen’ zoals dat nu wordt aangeboden door de Socratische Praktijk.