Informatie over de Training

Training
Voer je vaak gesprekken of is dit een belangrijk onderdeel van je dagelijkse werk?
Wil je leren prikkelende vragen te stellen die onder de huid van je gesprekspartner kruipen? Dan is dit een waardevolle training, waarmee je jouw gespreksvaardigheden uitbreidt en waarin je leert om een nieuwe wending aan gesprekken te geven.
Tijdens deze 2-daagse training begeleid je aan hand van een gespreksmodel meerdere gesprekken. Het startpunt van een gesprek is hierbij de opvatting van je gesprekspartner over een bepaalde situatie die hij/zij heeft meegemaakt. Je leert vragen te stellen om helderheid in het denken van je gesprekspartner aan te brengen. Je ervaart hoe je met een socratische houding anders gaat luisteren en attent wordt op opvattingen, denkfouten en belemmerende gedachten. Ook leer je om door te vragen op eventuele emoties om daarmee de achterliggende gedachten van de emotie helder te krijgen. Met deze manier van vragenstellen stimuleer je reflectie en ontstaan nieuwe inzichten bij de ander.

Uniek aanbod voor try-out:
Omdat een nieuw trainingsprogramma is opgezet waar nog ervaring mee moet worden door de trainer is er een eenmalig aanbod om mee te doen aan de TRY-OUT van deze 2-daagse training.

Praktische informatie TRY-OUT

 • Locatie:
  • een inspirerende en makkelijk bereikbare locatie centraal in Eindhoven
 • Aantal deelnemers:
  • maximaal 10
 • Prijs try-out:
  • deelnemers betalen alleen een onkostenvergoeding
  • deelnemers zorgen zelf voor de lunch
  • deelnemers werken mee aan een uitgebreide evaluatie
 • Wanneer:
  • de training moet nog gepland worden maar vindt plaats in maart en/of april 2024
  • beide trainingsdagen zijn op een vrijdag van 9.30 – 16.30u

 

Voor wie is deze training?
De training ‘kunst van het vragenstellen’ is waardevol voor iedereen die regelmatig  gesprekken voert, zoals coaches, managers, docenten, hulpverleners en adviseurs. Maar deze training is zeker ook geschikt voor mensen die in hun privé-situatie meer diepgang en reflectie in gesprekken willen aanbrengen.

Programma
Het programma is opgebouwd rondom het gespreksmodel dat centraal staat tijdens de training. Steeds wordt een korte toelichting gegeven op een onderdeel van het model waarna de deelnemers hiermee op een actieve manier aan de slag gaan.

Dag 1 (9.30u tot 16.30u)
Na het kennismaken wordt het gespreksmodel geïntroduceerd. Daarna gaan we aan de slag met de basis voor het stellen van goede vragen. Voor de lunch wordt ook ingegaan op een houding waarmee jouw gedachten over wat een ander bedoelt en je eigen oordelen naar de achtergrond verdwijnen. Het op een andere manier luisteren naar de ander wordt geoefend met voorbeelden die door de deelnemers zelf worden ingebracht. Op het einde van de dag heb je geleerd om met vragen meer helderheid in het gesprek aan te brengen.

Dag 2 (9.30u tot 16.30u)
Tijdens de eerste dag zijn we geëindigd met een oefening om met reflectieve vragen het denken van je gesprekspartner te onderzoeken. Bij de tweede dag gaan we hier in de ochtend verder mee aan de slag. In de middag gaan we in op emoties die je gesprekspartner bij een bepaalde situatie kan hebben. Door de juiste vragen hierover te stellen leer je te achterhalen welk conflicterend gedachtenpaar ten grondslag kan liggen aan de emotie.
We eindigen de dag met een oefening waarin alle onderdelen van het gespreksmodel samenkomen.

Inschrijven Training

Meer over Dimitri

Dimitri heeft de beroepsopleiding Socratisch Gespreksleider en Filosofisch Practicus bij het ISVW gevolgd en is sinds 2015 regelmatig gespreksleider bij het Socratisch Café dat maandelijks door het Nieuwe Trivium in Eindhoven wordt georganiseerd.  (Het Nieuwe Trivium | Socratisch cafe)

Van 2019 tot en met 2021 heeft Dimitri voor het lectoraat Sustainable Working & Organizing van Avans Hogeschool onderzoek gedaan naar ‘De kunst van het vragenstellen’ (Dimitri van de Kelft | Avans Hogeschool). Gedurende dit onderzoek heeft hij de workshop ‘vragenstellen’ ontwikkelt en gefaciliteerd voor studenten, docenten, coaches en leidinggevenden. Deze workshop heeft de basis gevormd voor het 2-daags trainingsprogramma ‘de kunst van het vragenstellen’ zoals dat nu wordt aangeboden door de Socratische Praktijk.